Reviews Dichtbij Vastgoed

Funda Index 3e kwartaal: woonconsument gaat voor zekerheid

Liever eerst verkopen, en dan pas kopen. Voor het eerst sinds de lancering van de Funda Index in november 2020 is de groep consumenten met deze voorkeur groter dan de groep die liever eerst koopt en dan verkoopt. Een cruciale omslag, meent Funda-CEO Joost Dop.

De Funda Index over het derde kwartaal van 2022 laat zien dat de ingezette temperatuurdaling op de woningmarkt doorzet. Het aantal contactaanvragen via Funda per beschikbare woning is afgenomen. Daarmee neemt de concurrentie onder kopers af.

Ander zoekgedrag

Het vertrouwen dat de markt gunstiger wordt voor kopers blijft licht stijgen. Maar stijgende rentes, inflatie en hogere energiekosten zorgen wel voor terughoudendheid en vooral voor ander zoekgedrag. Er wordt meer gezocht naar goedkopere woningen en duurzaamheid speelt een significant grotere rol.

En de voorkeur wordt dus steeds meer: liever eerst verkopen, dan pas kopen. Joost Dop: “Het is voor verkopers niet meer zo vanzelfsprekend dat een woning snel en fors boven de vraagprijs wordt verkocht. Daarbij hebben doorstromers in de huidige economische omstandigheden waarschijnlijk meer behoefte aan financiële zekerheid voordat zij een grote uitgave doen. Het is nog steeds een heel goede markt om te verkopen. Maar duidelijk wordt wel dat de trend van de afgelopen jaren aan het kenteren is en dat de consument een echte omslag verwacht.”

Woningen tot 3 ton meer in trek

Het goedkopere segment wordt populairder. De groep die aangeeft op zoek te zijn naar een woning tussen € 100.000 en € 300.000 groeit, terwijl de groep die tussen € 300.000 en € 400.000 zegt te zoeken, krimpt. In de prijscategorie van 1 tot 3 ton blijft de concurrentie onder kopers op dit moment dan ook groter dan in andere prijscategorieën.

Meer focus op duurzaamheid

Net als de NOS gisteren constateerde, ziet ook de Funda Index dat het energielabel steeds belangrijker wordt. Steeds meer mensen letten in de kenmerken van een woning op Funda op het energielabel, of stellen het in als zoekfilter. In het derde kwartaal werd er 49% vaker gefilterd op energielabel ten opzichte van het kwartaal ervoor. Vergeleken met vorig jaar is er zelfs een toename van 261%.

Belangrijkste indicaties

  • Vertrouwen: Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor verkoop daalt met 9 procentpunt ten opzichte van vorig kwartaal en met 17 procentpunt ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor koop neemt toe met 7 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal en met 20 procentpunt ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Het vertrouwen dat de woningmarkt over zes maanden gunstiger is voor kopers stijgt hard.
  • Intentie: De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te verkopen neemt met 6 procentpunt af ten opzichte van vorig kwartaal, maar ligt nog wel 3 procentpunt hoger dan in het derde kwartaal van 2021. De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te kopen ligt 1 procentpunt lager dan vorig kwartaal en maar liefst 10 procentpunt lager dan het derde kwartaal vorig jaar.
  • Gedrag: Het aantal contactaanvragen via Funda met de makelaar ligt het derde kwartaal 12 procentpunt lager dan vorig kwartaal en 10 procentpunt lager ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. De seizoensdip in de zomer was dit jaar minder groot. Het gemiddeld aantal contactaanvragen per beschikbare woning neemt met 13% af ten opzichte van vorig jaar en ligt zelfs 31% lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

De Funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en op maandelijks onderzoek onder de bezoekers van het huizenplatform. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie en het consumentengedrag.